Personvernpolicy

Informasjon om behandling av personopplysninger

Beskyttelse av personopplysninger

I samsvar med organisk lov 3/2018, av desember 5, om beskyttelse av personopplysninger og garanti for digitale rettigheter og forordning (EU) 201/679 av Europaparlamentet og Rådet for april 27, 2016, om beskyttelse av fysiske personer med hensyn til behandling av personopplysninger og fri bevegelse av disse dataene,  Agrupación Clínica (IVADE) informerer brukerne om at de har vedtatt de tekniske og organisatoriske tiltakene i samsvar med bestemmelsene i gjeldende forskrifter, og gjør kjent sin personvernpolicy slik at brukerne uttrykkelig, fritt og frivillig bestemmer om de ønsker å gi sine personopplysninger til denne enheten. Brukere av nettstedet blir informert om at deres personopplysninger vil bli innlemmet i en automatisert fil, kalt «Web Users» hvis eierskap og ansvar holdes av Agrupación Clínica (IVADE), med adresse Calle Cronista Carreres, 8 de Valencia. Innsamling og automatisert behandling av personopplysninger er ment å opprettholde kontraktsforholdet som brukeren etablerer med Agrupación Clínica (IVADE), samt utførelsen av oppgavene med informasjon, opplæring, markedsføring (sistnevnte oppgave alltid identifisert som sådan) og andre aktiviteter i selskapet. Dataene forblir i den automatiserte filen i en periode på 1 år, hvoretter de vil bli blokkert eller, der det er aktuelt, slettet.

Agrupación Clínica (IVADE) har vedtatt de riktige sikkerhetsnivåene for dataene som er gitt, og i tillegg er alle midler og tekniske tiltak til rådighet installert for å forhindre tap, misbruk, endring, uautorisert tilgang og tyveri av dataene som er gitt til oss.

Brukeren garanterer at de oppgitte dataene er sanne, og det er hans ansvar å kommunisere til Agrupación Clínica (IVADE) enhver endring som skjer i dem. Det vil også påta seg ansvaret for å gi falske, unøyaktige eller ufullstendige data. Brukeren kan når som helst utøve rettighetene til tilgang, begrensning av behandling, motstand, retting og sletting ved skriftlig forespørsel adressert til Agrupación Clínica (IVADE), C / Cronista Carreres, 8 Valencia 46003 Spania eller via e-post til info@ivade.es, og sier i den at det er utøvelsen av disse rettighetene over dataene som finnes i noen av filene til Agrupación Clínica (IVADE).

Du kan kontakte vår databeskyttelsesansvarlig via e-post: dpd@ivade.es

 

Immaterielle

Kildekoden, grafiske design, bilder, fotografier, tekster, samt informasjon og innhold som samles inn på nettstedet www.https://ivadeforum.es og www.agrupacionclinica.es som tilhører Agrupación Clínica (IVADE) er beskyttet av spansk lovgivning om immaterielle og industrielle rettigheter til fordel for selskapets bedriftsnavn og reproduksjon og / eller publisering, totalt eller delvis, av nettstedet er ikke tillatt, heller ikke dets databehandling, distribusjon, distribusjon, dets formidling, heller ikke modifikasjon, transformasjon eller dekompilering, eller andre rettigheter som er lovlig anerkjent til eieren, uten skriftlig tillatelse fra agrupación Clínica (IVADE).

Brukeren, utelukkende og utelukkende, kan bruke materialet som vises på dette nettstedet til hans personlige og private bruk, blir forbudt bruk til kommersielle formål eller for å pådra seg ulovlige aktiviteter. Alle rettigheter avledet fra immaterielle rettigheter er uttrykkelig forbeholdt Agrupación Clínica (IVADE).

Agrupación Clínica (IVADE) vil sikre overholdelse av ovennevnte forhold, samt riktig bruk av innholdet som presenteres på sine nettsider, og utøve alle sivile og kriminelle handlinger som tilsvarer det i tilfelle brudd eller brudd på disse rettighetene av brukeren.

Agrupación Clínica (IVADE) kan endre, uten forvarsel, informasjonen på nettstedet, samt konfigurasjon og presentasjon.

Agrupación Clínica (IVADE) forplikter seg gjennom dette middelet til ikke å utføre villedende reklame. For disse formålene vil derfor formelle eller numeriske feil som kan bli funnet gjennom innholdet i de forskjellige delene av nettstedet til Agrupación Clínica (IVADE), produsert som et resultat av ufullstendig eller defekt vedlikehold og / eller oppdatering av informasjonen i disse avsnittene, ikke bli ansett som villedende reklame.

Agrupación Clínica (IVADE), som et resultat av bestemmelsene i denne delen, forplikter seg til å korrigere det så snart det blir oppmerksom på slike feil.

Agrupación Clínica (IVADE) forplikter seg til ikke å sende kommersiell kommunikasjon uten samtykke, i samsvar med lovbestemmelsene 34/2002 om tjenester fra Information Society og elektronisk handel.For disse formålene vil all informasjon som sendes til klientene til Agrupación Clínica (IVADE) ikke bli ansett som kommersiell kommunikasjon, forutsatt at formålet er vedlikehold av det eksisterende kontraktsforholdet mellom klienten og Agrupación Clínica (IVADE), samt utførelsen av oppgavene med informasjon, opplæring og andre aktiviteter i tjenesten som klienten har inngått med selskapet.

Agrupación Clínica (IVADE) vil ikke være ansvarlig for eventuelle skader forårsaket eller som kan oppstå, uansett art, som oppstår ved bruk av informasjonen, sakene som finnes på dette nettstedet og programmene det inneholder. Koblingene (lenker) og hypertekst som tillater, gjennom selskapets nettsted, å få tilgang til brukeren til fordeler og tjenester som tilbys av tredjeparter, tilhører ikke eller er under kontroll av Agrupación Clínica (IVADE); denne enheten er ikke ansvarlig for informasjonen i den, heller ikke for lovligheten eller for eventuelle effekter som kan oppstå som følge av slik informasjon.

Agrupación Clínica (IVADE) er ikke ansvarlig for den uekte bruken som tredjeparter kan gjøre av informasjonen som er publisert på dette nettstedet. Det er heller ikke ansvarlig for integriteten, sannheten og lovligheten av innholdet i lenkene til nettstedene som kan nås fra nettstedet. Klinisk gruppe (IVADE)

Agrupación Clínica (IVADE) er ikke ansvarlig for virus som har sin opprinnelse i en telematisk overføring infiltrert av tredjeparter (for eksempel makroer av tekstbehandlere, Java-appleter og Active X-programmer), generert med det formål å oppnå negative resultater for et datasystem.

Kort sagt, brukeren er Eneansvarlig for bruken av tjenestene, innholdet, koblingene og hyperteksten som er inkludert på selskapets nettsted.

Total eller delvis reproduksjon av innholdet som er publisert på dette nettstedet er forbudt.